הזמן מנוי וגיליונות קודמים  |  צפה בגיליונות קודמים | דף הבית
 על אודות 'עיניים'  |   About Einayim  |  מערכת 'עיניים'
 צור קשר
  22/03/2018 
 
הופיע גיליון 212
 בנושא חושךאֶל תוֹך הַחֲשֵיכָה
כָּתַב: קַרְל אוּבֶה קְנָאוּסְגוֹרְד
אִייְרָה: נוֹעָה קֶלְנֵר
תִרְגְמָה: דָנָה כַּסְפִּי , עִיבְּדָה: שֹהַם סְמִיט
הָיינו ארבּעה בני עֶשׂר, לבושים בִּמעילים צִבעוניים, תחת שמיים אפורים כמו בֵּטוֹן. צעדנו בַּמורָד, בְּשוּלֵי הכּביש המהיר, וּפתאום הִצבִּיעה אָנֶה־לִיסְבֵּט, הילדה שאהבתי, לְעֵבר המִדרון ואמרה: "שָם יש צינור."
ירדנו לשָם. וּבאמת, מִתחת לַכּביש עָבר צינור מִבֵּטון, קוֹטְרוֹ כַּחֲצי מֶטר, אולי קצת יותר.
"הלכתן פעם בתוכו?" שָאלתי.
הבָּנות, אָנֶה־לִיסְבֵּט וסוֹלְוֵויְג, הֵנִידוּ בְּרָאשֵיהן לִשלילה.
"אתן רוצות להיכנס?" שאל גָיֵיר. הוא עמד רָכוּן, ידו על שְׂפת הצינור, והֵצִיץ פנימה לַחושך.
"ואִם ניתָקע בִּפנים?" שָאלה סוֹלְוֵויְג.
"אנחנו יכולים להיכנס", אמרתי. "ואתן יכולות ללכת וּלחכות לנו בַּצד השני."
"יש לכם אומֶץ?" שָאלה אָנֶה־לִיסְבֵּט.
"בֶּטח", אמר גָיֵיר. הוא הִבּיט בי. "מי רִאשון?"
"אתה, אִם אתה רוצֶה", אמרתי.
"בסדר", אמר, התכופף ודחף אֶת פֶּלג גופו העֶליון לתוך הצינור. ראיתי שהוא צר מאוד, שלא נוכל לִזחול בו על ארבּע, אבָל נוכל להִתפַּתל דַרכּוֹ בִּשכיבה. אחרֵי כמה שניות של תִמְרוּנים כל גופו של גָיֵיר נֶעלם. הִבַּטתי בְּאָנֶה־לִיסְבֵּט, הִתכופפתי והִכנסתי אֶת רֹאשִי לַצינור. רֵיח של משהו לח, אולי מְעוּפָּש, מִילֵא אֶת נְחירַיי. הִצמדתי אֶת מַרְפְּקַיי לַבֵּטון והִתחלתי להִתפַּתֵל פנימה, אֶל תוך הַחשֵיכה. בַּמֶטרים הראשונים ראיתי אֶת גָיֵיר כְּצֵל לְפָנַיי, אבָל עד מְהֵרָה נַעשָׂה החושך כבד מדי, והוא נעלם.
"אתה שָם?" קראתי.
"כן", ענה.
"אתה פוחד?"
"קצת. ואתה?"
"כן, קצת."
פתאום הכול רעד. נִראֶה שמכונית או משׂאית עברה מֵעלינו. ואִם הצינור יִישָבֵר? ואִם הוא יֵיעָשֶׂה צר יותר ואנחנו ניתָקע?
בִּקצוֹת אֶצבְּעות הידיים והרגליים שלי הִתחלתי לחוש תחוּשה עמוּמה של בֶּהלה. הִכּרתי אֶת התחושה הזאת. היא הייתה תוקֶפת אותי לְעיתים כשטיפסתי על הר. פתאום לא יכולתי לזוז. מבוֹהל כּוּלי הייתי קופֵא בִּמקומי, לא מסוגל לעלות וגם לא לרדת אף כי ידעתי שֶרק תְנועותַיי שלי יְחַלְצו אותי מֵהמצב. לא יכולתי לזוז, אבָל הייתי מוכרח, לא יכולתי, מוכרח, לא יכול, מוכרח, לא יכול.
"אתה עדיין פוחד?" שָאלתי אֶת גָיֵיר.
"קצת. שמעתָ אֶת המכונית? הינֵה באה עוד אחת!"
שוב הִרגשנו רעד קל.
קפאתי בִּמקומי. פֹּה וָשָם הִצטַבְּרו מים בַּצינור והֵחלו להיסָפֵג בְּמִכנָסַיי.
"אני רואֶה אֶת האור!" אמר גָיֵיר.
חשבתי על המִשקל האדיר הרוֹבֵץ על הצינור שעוֹבְיוֹ רק סֶנְטִימֶטְרים אֲחָדים. ליבּי הָלם והלם. פתאום נִתקַפתי דחף להִזדַקֵף. הוא גָבר בתוכי בפראות, אבָל הִתנַגֵש בַּידיעה שהדָבר אֵינו אֶפשָרי, הבֵּטון הֵקיף אֶת גופי כמו פְּקעת. לא יכולתי לזוז.
תחושה כזאת חשתי כשאחי הגדול, אִינְגְבֶה, היה מִתיַישב עליי וְלוֹפֵת אותי בכוח כְּשֶשָכבתי בַּמיטה מִתחת לַשׂמיכה. כשהוא עשׂה לי אֶת זה הייתי צורח כמו משוגע.
לא יכולתי לזוז.
תחוּשת הבֶּהלה גָבְרה.
ידעתי שאסור לי לחשוב שאֵיני יכול להִזדַקֵף. אולי, חשבתי, אִם פשוט אמשיך לזחול בסבלנות, הכול יסתדר. אבָל לא הִצלחתי. הדבר היחיד שיכולתי לחשוב עליו היה שאֵיני מסוגל לזוז.
"גָיֵיר!" קראתי.
"אני כמעט בחוץ!" קרא לְעֶברי. "איפֹה אתה?"
"אני תקוע!"
שֶקט השְׂתָרר לכמה שניות.
לְבַסוף קרא גָיֵיר:
"אני יכול לבוא לעזור לך! אני רק צריך לצאת קודם וּלְהִסתובב!"
נבהלתי. הרגשתי שכשאני נושם אני כאילו פולט בֶּהלה.
שָלחתי אֶת זְרוֹעותיי קָדימה וגָררתי אֶת בִּרכּיי אחרֵיהן. המעיל הִתחַכֵּך בַּצינור שמֵעליי. רק סֶנְטִימֶטְרים מעטים הִפרידו ביני ובין טונות רבּות של אבנים ואדמה. נעצרתי. רגליי וּזרועותיי לא נעו. הִשתַטַחתי על הבטן.
מה יחשבו עליי עכשיו אָנֶה־לִיסְבֵּט וסוֹלְוֵויְג?
אוי, אוי.
הבֶּהלה גָברה שוב. לא יכולתי לזוז. הייתי כָּלוּא בִּפְנים. לא יכולתי לזוז! הייתי כלוא! לא יכולתי לזוז!
אי־שָם בַּחשֵיכה הִתנועע משהו מוּלי. בד הִתחַכֵּך בַּבֵּטון. שמעתי אֶת נשימותיו של גָיֵיר ואז ראיתי אותו — פָּנים לבנות בַּחושך.
"אתה תקוע חזק?" שאל.
"לא", אמרתי.
הוא אחז בְּשַרווּל מְעִילִי וּמָשך אותו לְעֶברו. זקפתי אֶת גבּי והֵזזתי תחילה זרוע אחת ואז אֶת האחרת, אחַר כך בֶּרך ועוד ברך. גָיֵיר משך אֶת עצמוֹ לאחור, לא מַרפֶּה לְרֶגע מִשַרווּל המעיל שלי. מַראֵה פניו הלבנות, המְחוּדדות כמו פְּנֵי שועל וּמְרוּכָּזות להפליא, הִסִיחוּ אֶת דעתי מהצינור וּמֵהחושך וּמֵהמחשבה שאֵיני יכול לזוז.
כך הִצלחתי להִתקדם צעד אחַר צעד על פְּנֵי הבטון הלח. הוא נַעשָׂה מוּאָר מֵרֶגע לרגע, עד שכַּפּות רַגלָיו של גָיֵיר היו בַּחוץ. הוא משך אחרֵיהן אֶת פֶּלג גופו העֶליון ואני יכולתי להוציא אֶת רֹאשי אֶל אור היום.
אָנֶה־לִיסְבֵּט וסוֹלְוֵויְג עמדו זוֹ לצד זוֹ ליד הפֶּתח והִבּיטו בי.
"נִתקעתָ?" שאלה אָנֶה־לִיסְבֵּט.
"כן", אמרתי. "לכמה שניות. אבָל גָיֵיר עזר לי."
גָיֵיר שִפשֵף אֶת יָדָיו זוֹ בָּזוֹ, אחַר כך חבט בְּבִרכָּיו לנעֵר מִמִכנָסיו אֶת האבק. הִזדַקפתי. הֶחָלל תחת השמיים האפורים היה עצום. כל הצורות היו חדות כַּתַעַר.קַרְל אוּבֶה קְנָאוּסְגוֹרְד הוא סופר נוֹרוֵוגִי חשוב, יליד 1968. בשנת 2017 צוּיָן שְמוֹ עם המוּעֲמָדים לִפרס נוֹבֵּל לְסִפרות. הסיפור שקְראתם פֹּה מבוּסס על קטע מתוך 'יַלְדוּת', הכֶּרך שלישי מִשֵשֶת כִּרְכֵי 'הַמַאֲבָק שֶלִי', שבּהם הסופר מְגוֹלֵל אֶת סיפור חַיָיו על פְּנֵי כִּשלושֶת אלָפים עמודים.