עיניים עיתון לילדים - עיתון יסודות תרבות ומדע לילדים

עיניים’ הוא עיתון יסודות תרבות ומדע איכותי ומיוחד, לילדים בני 6 עד 13. כל גיליון מוקדש לנושא אחר.

מיום היווסדו בנובמבר 1994 ‘עיניים’ עובד עם כותבים ומומחים ברמה הגבוהה ביותר בכל תחום ומהווה במה מרכזית לטובי המאיירים. כך המגזין מצליח להעמיק בנושאים ועם זאת להציגם באופן פשוט וברור.

גישה זו נמשכת מתחילת דרכו של המגזין ‘עיניים’, כ’אחיו הצעיר’ של המגזין ‘משקפיים’ שיצא לאור על ידי מוזיאון ישראל מ-1987 עד 2001.

בכל גיליון של ‘עיתון ילדים עיניים’ 64 עמודים, וכשליש מהם מוקדשים למדורים אינטראקטיביים קבועים, שבהם הילדים משתתפים יכולים גם לפרסם את יצירותיהם. כך, באמצעות ‘עיניים’ הקוראים מתַרגלים את יחסי ‘אני והמגזין’: אני קורא, אני חושב, אני מרגיש, אני יוצר, אני שולח שאלה, אני שולח תשובה, אני מחכה לתשובה, אני קורא מה שילדים אחרים כתבו, אני מתבונן במה שילדים אחרים ציירו, אני קורא על בעיות אישיות של ילדים אחרים, ואני קורא את התגובות שהם קיבלו.

הופיע גיליון חדש בנושא

עיניים עיתון לילדים - עיתון יסודות תרבות ומדע לילדים

עיניים’ הוא עיתון יסודות תרבות ומדע איכותי ומיוחד, לילדים בני 6 עד 13. כל גיליון מוקדש לנושא אחר.

מיום היווסדו בנובמבר 1994 ‘עיניים’ עובד עם כותבים ומומחים ברמה הגבוהה ביותר בכל תחום ומהווה במה מרכזית לטובי המאיירים. כך המגזין מצליח להעמיק בנושאים ועם זאת להציגם באופן פשוט וברור.

גישה זו נמשכת מתחילת דרכו של המגזין ‘עיניים’, כ’אחיו הצעיר’ של המגזין ‘משקפיים’ שיצא לאור על ידי מוזיאון ישראל מ-1987 עד 2001.

בכל גיליון של ‘עיתון הילדים עיניים’ 52 עמודים, וכשליש מהם מוקדשים למדורים אינטראקטיביים קבועים, שבהם הילדים משתתפים ויכולים גם לפרסם את יצירותיהם. כך, באמצעות ‘עיניים’ הקוראים מתַרגלים את יחסי ‘אני והמגזין’: אני קורא, אני חושב, אני מרגיש, אני יוצר, אני שולח שאלה, אני שולח תשובה, אני מחכה לתשובה, אני קורא מה שילדים אחרים כתבו, אני מתבונן במה שילדים אחרים ציירו, אני קורא על בעיות אישיות של ילדים אחרים, ואני קורא את התגובות שהם קיבלו.

הופיע גיליון חדש

שעון

‬‬כיצד‭ ‬חילקו‭ ‬המצרים‭ ‬הקדמונים‭ ‬את‭ ‬שעות‭ ‬היממה; ‬שעון‭ ‬ביולוגי;‭ ‬עמידה‭ ‬ב׳דד‭ ‬ליין׳;‭ ‬שעון‭ ‬באומנות‭ ;‬איך‭ ‬לבנות‭ ‬שעון‭ ‬מים‭ ‬ושעון‭ ‬נר;‭  ‬תפישת‭ ‬הזמן‭ ‬בתרבות‭ ‬יפן‭‬; ‬שעון‭ ‬אטומי‭‬; על‭ ‬השיר‭ ‬׳השעון‭ ‬רוצה‭ ‬לישון׳‮‬‭ ‬מאת‭ ‬מרים‭ ‬ילן‮–‬שטקליס; ‬שיחה‭ ‬עם‭ ‬ילדים‭ ‬בנושׂא‭ ‬׳שעון׳; סיפורים; ‬קומיקס;‭ ‬משׂימות‭ ‬מחשבה‭ ‬ויצירה; ‬חידות;‭‭ ‬‬הכול‭ ‬בנושׂא ׳‬שעון׳‬

שעון

‬‬כיצד‭ ‬חילקו‭ ‬המצרים‭ ‬הקדמונים‭ ‬את‭ ‬שעות‭ ‬היממה; ‬שעון‭ ‬ביולוגי;‭ ‬עמידה‭ ‬ב׳דד‭ ‬ליין׳;‭ ‬שעון‭ ‬באומנות‭ ;‬איך‭ ‬לבנות‭ ‬שעון‭ ‬מים‭ ‬ושעון‭ ‬נר;‭  ‬תפישת‭ ‬הזמן‭ ‬בתרבות‭ ‬יפן‭‬; ‬שעון‭ ‬אטומי‭‬; על‭ ‬השיר‭ ‬׳השעון‭ ‬רוצה‭ ‬לישון׳‮‬‭ ‬מאת‭ ‬מרים‭ ‬ילן‮–‬שטקליס; ‬שיחה‭ ‬עם‭ ‬ילדים‭ ‬בנושׂא‭ ‬׳שעון׳; סיפורים; ‬קומיקס;‭ ‬משׂימות‭ ‬מחשבה‭ ‬ויצירה; ‬חידות;‭‭ ‬‬הכול‭ ‬בנושׂא ׳‬שעון׳‬

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה