בעיניים עצומות

אתם מוזמנים לשלוח אלינו את
התשובות שלכם לשאלות
שמופיעות בגיליון החדש.

ההגרלה תערך בתאריך:

7 בדצמבר 2022

שאלות מגיליון משל