בעיניים עצומות

אתם מוזמנים לשלוח אלינו את
התשובות שלכם לשאלות
שמופיעות בגיליון החדש.

ההגרלה תערך בתאריך:

8 בפברואר 2023

שאלות מגיליון גדר