בעיניים עצומות

אתם מוזמנים לשלוח אלינו את
התשובות שלכם לשאלות
שמופיעות בגיליון החדש.

ההגרלה תערך בתאריך:

12 ביוני 2022

שאלות מגיליון שוויון