גליון מספר 247

בנושא – טיפשות

ריאיון עם סופר הילדים שלמה אבס; השבח לטיפשות; מהו ‘עקרון החסד’; מחקר מדעי שמוביל למסקנות טיפשיות; גיל הטיפש עשרה; האם הטלפון החכם עושה אותנו חכמים? ‘ספינת השוטים’, אלגוריה של הצייר הירונימוס בוש; משחקים מטופשים שמאפשרים לנו להתמסר לשטות ולצחוק; ‘המפוזר מכפר אז”ר’; שיחה עם ילדים בנושא ‘טיפשות’; סיפורים; קומיקס; משׂימות וחידות – הכול בנושׂא ‘טיפשות’

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה