גליון מספר 141

בנושא – כפתורים

על אמנים המשתמשים בכפתורים ביצירתם, על הכפתורים שבתא הטייס במטוס נוסעים מודרני, על האקורדיון ועל כלי נגינה הדומים לו, על בתי שימוש משוכללים במיוחד ביפן, על סדר האותיות והסימנים במקלדת, על המצאת הכפתור החשמלי, הצעה לבניית מכונה העושה דברים פשוטים בדרך מסובכת, על חנות כפתורים בתל אביב, תקציר תולדות הכפתורים, שיחה עם ילדים בנושא ‘כפתורים’, משימות, סיפורים, חידות וקומיקס – הכול בנושא ‘כפתורים’