גליון מספר 227

בנושא – מוזיקה קלסית

הַיְצִירוֹת הַגְדוֹלוֹת שֶל הַתַרְבּוּת הָאֱנוֹשִית, הַפְּסַנְתְרָן וְהַמְנַצֵחַ מָארִי פֵּרַחְיָה מְסַפֵּר עַל עַצְמוֹ, אֵיך בּוֹנִים כִּינוֹר, מה תפקיד הַמְנַצֵחַ, על נְגִינָה בִּשְנַיִים, הסוּגוֹת בַּמוּזִיקָה הַקְלָסִית, צְלִילֵי הַבָּסוֹן, יְלָדִים שֶיֵש לָהֶם כִּישָרוֹן מְיוּחָד, כְּתִיבַת הַתָוִוים לִיצִירָה מוּזִיקָלִית, שִׂיחָה עִם נַגָן צעיר, תַפְקִיד הכִּינוֹר בַּתִזְמורֶת, שיחה עם ילדים בנושׂא ‘מוזיקה קלסית’, סיפורים, קומיקס, משׂימות וחידות – הכול בנושׂא ‘מוזיקה קלסית’.