גליון מספר 234

בנושא – ספק

ציור הסערה של הצייר האנגלי ויליאם טרנר; מדוע הספק אנושי וחי; סיפור על שתי דמויות: אינספק וישספק; סיפור על מה שנכון לפעמים ולפעמים לא; על הספק בחיי היום-יום; סיפור: ‘אם יש ספק אז אין ספק’; מהו עקרון האי-ודאות? איך העיתונאים בודקים מידע, ואיך להישמר מפני מידע לא מבוסס; סיפור על אמת או שקר; מתי מתעורר בבית המשפט ספק סביר בנוגע לאשמה; מדוע אם אני חושב אני קיים; איך מיכאל הנדלזלץ נהנה מהספק; שיר: ‘ואולי לא היו הדברים’; שיחה עם ילדים בנושׂא ‘ספק’; סיפורים, קומיקס, משׂימות וחידות – הכול בנושׂא ‘ספק’

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה