גליון מספר 95

בנושא – עני ועשיר

האם לילד עני מגיע פחות מלילד עשיר? מי נחשב אדם עני ומי נחשב עשיר? על המצוות ביהדות המחייבות לתת לעניים, האם עושר מבטיח אושר? על שבט המסאי במזרח אפריקה, שבו אדם נחשב עני או עשיר לפי מדדים מפתיעים, על השפעת ההשכלה על העוני, על תפקיד המדינה במאבק בעוני, על מותגים, איך לבנות קופת חיסכון מוסווית? על עניים מאושרים המסתפקים במועט מרצונם, שיחה עם ילדים על הנושא ‘עני ועשיר’, משימות, סיפורים, חידות וקומיקס בנושא ‘עני ועשיר’.

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה