הסיפור על הפַּסל פיגמליון; הפיסול באפריקה; הפיסול בתרבויות מזרח אסיה; אמנות באסלאם; ‘דוד‘ של מיכלאנג‘לו; ה‘רדי מייד‘ של מרסל דושאן; טיול בגן האמנות על שם בילי רוז במוזיאון ישראל; סיפורה של ‘המפלצת‘ בקרית יובל; יצירה של פסלים מחפצים שסביבנו;  שיר הייקו מאת קוביאשי איסה ;קומיקס; משׂימות מחשבה ויצירה; חידות; שיחה עם ילדים בנושׂא ‘פיסול‘; הכל בנושא ‘פיסול’

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה