גליון מספר 194

בנושא – צינורות

איך לבנות טלסקופ; איך להכין קנלוני; על שיטות להובלת מים; על צינורות באמנות; על הפיזיקה של צינורות; איך להכין חליל פאן; על תיקון צנרת; על עורקים וורידים; על מערכת העיכול; על צינורות בצמחים; על צנתור; על קשית שתייה; על ברז כיבוי אש ועל מפתח צינורות; על המוביל הארצי; על צנרת ביוב; על האדריכלות ב’מרכז פומפידו’; שׂיחה עִם ילדים בַּנושֵׂא ‘צינורות’; סיפורים, קומיקס, מְשׂימות וחידות – הכּול בַּנושֵׂא ‘צינורות’

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה