גליון מספר 222

בנושא – ראשון

כולנו רוצים להיות ראשונים אבל למקום הראשון יש גם חסרונות; מי היה ראשון, יעקב או עשו; חוה, האם הראשונה מספרת לבניה סיפור; על תחילתם של מעגלים בתוך הזרם הגדול; איך לקבוע מי מתחיל ראשון במשחק; מה קורה כשעומדים בתור; איזה יום בשבוע הוא היום הראשון; מדוע חוגגים את ראש השנה בחודש תשרי; מהו המספר הראשון, אחת או אפס; מהו מספר ראשוני; שיר מאת ריטה דאב; שיחה עם ילדים בנושׂא ‘ראשון’; סיפורים, קומיקס, משׂימות וחידות – הכול בנושׂא ‘ראשון’

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה