גליון מספר 101

בנושא – רוח

מַדוע, בְּעֶצם, הרוחות נוֹשְבות? איך בונים עפיפונים מיוּחָדים? על מַחשָבות, רְגָשות, תְחוּשוֹת, חלומות, דִמְיון וּכְאֵב השַיָיכים לְעולם הרוח הפְּנימית שלנו, איך זְרָעים נעים לְמֶרחקים? איך מְצַיירים רוח אִם לא רואים אותה? מִשׂחקֵי מדע עִם שַבשָבות, על הַיְכוֹלות הגדולות של רוח האדם, על גלשנֵי רוח, על רוחות רְפָאים, איך הציפורים הנוֹדדות ‘רוכבות’ על רוחות, על בתים המְנַצְלים אֶת הרוח לְקֵירוּר, על גִלשוֹנֵי אֲוִויר, שׂיחה עִם ילדים על הנושׂא ‘רוח’, מְשִׂימות, סיפורים, חידות וקוֹמִיקְס – הכול בַּנושׂא ‘רוח’

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה שתרצו לקבל * חובה
טלפון שלכם * חובה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה שתרצו לקבל * חובה
טלפון שלכם * חובה