גליון מספר 153

בנושא – תאטרון

בְּמָה בְּעֶצם מְשַׂחקים כש’עוֹשִׂים תֵאַטְרוֹן’, איך הופכים סיפור להצגה, איך הִתחילה תַרְבּוּת התֵאַטְרוֹן, על המַחֲזָאים האַנְגְלִים החשובים, על עבודתו של בַּמַאי התֵאַטְרוֹן, מַהו חֶלקָה של המוּזִיקה בַּתֵאַטְרוֹן, על המָסוֹרֶת של ‘הַקוֹמֶדְיָה דֶל אַרְטֶה’ האִיטַלְקִית, האִם סַלְסִילה וקוּמקום יכולים לִהיות שַׂחקנים, על קבוצת תֵאַטְרוֹן שהֵקימה ילדה בת 12, על התֵאַטְרוֹן המוֹדֶרְנִי שצָמח בַּמֵאה העֶשׂרים, איך מְעַצְבים תַפאוּרה, מחזאים, במאים ושַׂחקנים מְסַפּרים על עבודתם, שׂיחה עִם ילדים בַּנושֵׂא ‘תֵאַטְרוֹן’, סיפורים, מְשׂימות, חידות וקוֹמִיקְס – הכול בַּנושֵׂא ‘תֵאַטְרוֹן’

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה