הקומיקס שאינו נגמר

מישל קישקה כתב וצייר התחלה
של סיפור קומיקס המופיע בעיתון
המודפס. אתם מוזמנים להמציא
לו המשך. מבחר מתוך ההמשכים
שלכם יפורסם בעיתון, שאר
ההמשכים יפורסמו כאן באתר.

הקומיקס מהגיליון הקודם בנושא היקום

המשכים לקומיקס מהגיליון הקודם בנושא היקום

שלחו את ההמשכים לקומיקס החדש בנושא

תיקון