עיתון קומיקס לילדים הקומיקס שאינו נגמר

מישל קישקה כתב וצייר התחלה
של סיפור קומיקס המופיע בעיתון
המודפס. אתם מוזמנים להמציא
לו המשך. מבחר מתוך ההמשכים
שלכם יפורסם בעיתון, שאר
ההמשכים יפורסמו כאן במדור “עיתון קומיקס לילדים הקומיקס שאינו נגמר”.

הקומיקס להמשך לגיליון הבא בנושא שעון

המשכים לקומיקס מהגיליון האחרון בנושא תאומים

שלחו את ההמשכים לקומיקס החדש בנושא

שעון

התאריך האחרון לשליחת ההמשכים:

6 בפברואר 2024

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה