עיתון קומיקס לילדים הקומיקס שאינו נגמר

מישל קישקה כתב וצייר התחלה
של סיפור קומיקס המופיע בעיתון
המודפס. אתם מוזמנים להמציא
לו המשך. מבחר מתוך ההמשכים
שלכם יפורסם בעיתון, שאר
ההמשכים יפורסמו כאן במדור “עיתון קומיקס לילדים הקומיקס שאינו נגמר”.

הקומיקס מהגיליון הקודם בנושא חור

המשכים לקומיקס מהגיליון הקודם בנושא חור

שלחו את ההמשכים לקומיקס החדש בנושא

לא