התצלום שלי

אתם מוזמנים לשלוח אלינו שני תצלומים שצילמתם ושעוסקים בנושאי שני הגיליונות הבאים. מבחר מן התצלומים שלכם יפורסם בגיליון המודפס בליווי הערות, עצות ורעיונות. שאר התצלומים יפורסמו כאן באתר.

תמר סברו

9

בת

עידית לינדן

לביא וגאי גוטמן

7, 4.5

בני

נעמי לזר קינן

10.5

בת

גאיה רבין

7

בת

תמר נחמה חדד

10.5

בת

עומר ומורי מור

10, 4.5

בני

כרמל גול ורדי

9.5

בת

סתו אלמוג

ארבל ליפשיץ

11

בת

טוב

צילומים שנשלחו עבור גיליון   

על פי התיאור הבא:

'טוֹב' הוא נושֵׂא טוב לְצילום, אפילו מצוין. 'טוב' יכול לבוא לִידֵי בִּיטוי בִּדרכים רבּות. אני מבקש שתִתְנו אֶת הפַּרשָנוּת שלכם לַמושׂג 'טוב': צַלמו אנשים, מַעשׂים, חפצים, מַאכלים, הֶישֵׂגים, שֶלְדַעתכם הם טובים. אִם צריך, אֶפשר לצרף הֶסבֵּר קצר. וכמובן, שִלחו רק תצלומים טובים!

unnamed.png
ציור או תצלום שלי

* ניתן לשלוח דרך האתר רק קבצי תמונה (JPG,PNG). קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com