התצלום שלי

אתם מוזמנים לשלוח אלינו שני
תצלומים שצילמתם ושעוסקים
בנושאי שני הגיליונות הבאים.
מבחר מן התצלומים שלכם
יפורסם בגיליון המודפס בליווי
הערות, עצות ורעיונות. שאר
התצלומים יפורסמו כאן באתר.

צילומים שנשלחו עבור גיליון גדר

על פי התיאור הבא:
גדר היא מְחִיצָה שֶתַפקידה להגדיר שֶטח מסוּיָם. יש גְדֵרות שֶמַפרידות ויש גדרות שכּוֹלְאוֹת, יש גדרות שמְגִינות; לִפעמים אֶפשר לראות דַרכּן וְלִפעמים הן לגמרי אטומות; יש גדרות קישוטיוֹת ויפות ויש גדרות מפחידות. צַלמו כל מינֵי גדרות, נסו להראות בַּתצלום אֶת התפקיד של הגדר ואֶת התְחוּשה שֶיש למי שנִמצָא בתוך השֶטח המגוּדָר וגם מִחוּצָה לוֹ.

* ניתן לשלוח דרך האתר רק
קבצי תמונה (JPG,PNG).
קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com