התצלום שלי

אתם מוזמנים לשלוח אלינו שני
תצלומים שצילמתם ושעוסקים
בנושאי שני הגיליונות הבאים.
מבחר מן התצלומים שלכם
יפורסם בגיליון המודפס בליווי
הערות, עצות ורעיונות. שאר
התצלומים יפורסמו כאן באתר.

צילומים שנשלחו עבור גיליון חור

על פי התיאור הבא:
יש הרבֵּה סוגים של חורים: חור קטן של סיכּה וחור שחור ענקי, חור בַּבֶּיְיגָלֶה וחור בַּבֶּגד, חור בָּאדמה וחור של מַנעוּל, חור בָּאוזן וחור בָּאוֹזוֹן... חַפּשׂו חורים מעַניְינים, צַלמו אותם או צלמו דַרכּם, ושִלחו אלֵינו. בהצלחה!

* ניתן לשלוח דרך האתר רק
קבצי תמונה (JPG,PNG).
קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com