התצלום שלי

אתם מוזמנים לשלוח אלינו שני
תצלומים שצילמתם ושעוסקים
בנושאי שני הגיליונות הבאים.
מבחר מן התצלומים שלכם
יפורסם בגיליון המודפס בליווי
הערות, עצות ורעיונות. שאר
התצלומים יפורסמו כאן באתר.

צילומים שנשלחו עבור גיליון חרם

על פי התיאור הבא:
חֵרם הוא נושׂא שֶקשֶה לַחֲווֹת אותו וקשֶה להסתכל עליו מהצַד. הִצלחתם בְּאֶמצָעים פשוטים לתאֵר מַצָבים חֶברתיים מוּרכָּבים, וּלבטֵא רְגשות יפֶה וּבְאופֶן נוגע לַלב.

* ניתן לשלוח דרך האתר רק
קבצי תמונה (JPG,PNG).
קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה