התצלום שלי

אתם מוזמנים לשלוח אלינו שני תצלומים שצילמתם ושעוסקים בנושאי שני הגיליונות הבאים. מבחר מן התצלומים שלכם יפורסם בגיליון המודפס בליווי הערות, עצות ורעיונות. שאר התצלומים יפורסמו כאן באתר.

כרמל פרנק

8

בת

נעמי שחף

תמרה פרייסמן

7.5

בת

רוני פריאל

8.5

בת

זוהר רפ

10.5

בת

ראם הראל

אביב בירנבאום

6.5

בן

רעות וזיו זהר

12, 9

בנות

לילך דמבינסקי

8.5

בת

ראם הראל

רשת

צילומים שנשלחו עבור גיליון   

על פי התיאור הבא:

יש רשָתות עדינות וּצפוּפות בַּעלות חורים קטנים, כמו רשת של חלון או מסַנֶנת, ויֵש רשָתות גסות וחזקות שהחורים שלהן גדולים יותר, כמו רשתות שמשַמשות לִגדֵרות או לְמִשׂחקֵי סְפּורט. כְּשמִסתַכּלים דרך רשת היא מחַלקת אֶת הַתמוּנה לְמשבָּצות. נַסו לצלם דרך רשתות: צַלמו הִתרַחשוּיות, אנשים או נופים. יהיה מעַניֵין לראות אֵיך החלוּקה משפּיעה על הַתמוּנה.

ציור או תצלום שלי
Max File Size 15MB

* ניתן לשלוח דרך האתר רק קבצי תמונה (JPG,PNG). קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com

  • Instagram
  • Facebook

בית הדפוס 11

ת"ד 34096 ירושלים 9134002

טלפון 02-6515212 פקס 02-6521882

כתובת אימייל  einayim@einayim.com

עיניים הוצאה לאור בע"מ

רעות וזיו זהר בנות 12 9.jpg