unnamed (2).png

קפיצה

התשובות לחידות מגיליון

יש לי חידות

חידה מספר 1:

חידה מספר 2:

חידה מספר 3:

אתם מוזמנים לשלוח לנו את הפתרונות שלכם לחידות שמופיעות בגיליון החדש.

בין פותרי כל חידה יוגרלו חמישה פרסים.

ההגרלה תערך בתאריך:

12 באוגוסט

חידה מספר 4:

חידה מספר 5:

חידה מספר 6:

חידה מספר 7: