צייר לי ציור

אתם מוזמנים לצייר ציור על-פי הוראות המופיעות בגיליון החדש.
בגיליון הבא נפרסם מבחר
מהציורים שלכם מלווים בהערות,
בעצות וברעיונות. שאר הציורים
יפורסמו כאן באתר.

ציורים שנשלחו עבור גיליון נהר

על פי התיאור הבא:
צַיְירו נהר זורם. הוא עובֵר דרך הדַף שלכם מִצידו היְמָני לַשְׂמָאלי. היום יפֶה, השֶמש זורחת. על גְדות הנהר נִראים עֲשָׂבים וכל מינֵי פרחים. כמה ימים קודֶם לכן הִתחוֹלְלה בַּמָקום סוּפה, וכל מינֵי חפצים הִתעופְפו לתוך הנהר וְנִתְקְעו בערוץ הַזְרימה שלו. עכשיו הם מְצִיצים מתוך הנהר: ענף גדול של עץ, גלגל של מכונית, אבן גדולה, דלת של בית … צַיירו אֶת המים זורמים בין הדברים. הוסיפו עוד דברים מִדִמְיונכם.

* ניתן לשלוח דרך האתר רק
קבצי תמונה (JPG,PNG).
קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה