צייר לי ציור

אתם מוזמנים לצייר ציור על-פי הוראות המופיעות בגיליון החדש.
בגיליון הבא נפרסם מבחר
מהציורים שלכם מלווים בהערות,
בעצות וברעיונות. שאר הציורים
יפורסמו כאן באתר.

ציורים שנשלחו עבור גיליון חור

על פי התיאור הבא:
בַּציור הבָּא שלכם צריכים להיות שני חורים. החורים הם עיגולים שחורים וּמִתוכם יוצאים דברים, ולתוכם נִכנסים דברים. לדוגמה: החורים יכולים להיות בתוך הר - מַעֲבָר לרכבת; בתוך האף (נחיריים) - מַעבר לאוויר; בבית או בגבינה - מַעבר לעכבר; בתוך מַערֶכת הכוכבים - מַעבר אֶל הלֹא נוֹדע. ויש עוד ועוד אֶפשָרוּיוֹת. הַפעילו אֶת דִמְיונכם וצַיְירו אֶת החורים ואֶת מה שיוצא מהם וְנִכנס לְתוכם.

* ניתן לשלוח דרך האתר רק
קבצי תמונה (JPG,PNG).
קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com