צייר לי ציור

אתם מוזמנים לצייר ציור על-פי הוראות המופיעות בגיליון החדש.
בגיליון הבא נפרסם מבחר
מהציורים שלכם מלווים בהערות,
בעצות וברעיונות. שאר הציורים
יפורסמו כאן באתר.

ציורים שנשלחו עבור גיליון שוויון

יְמֵי השִוְויון הם שני הימים בַּשנה שבּהם מוּאָרים חֲצי כדור האָרץ הדְרוֹמי והצְפוֹני בְּמִידה שָוָוה. אוֹרְכּוֹ של היום ואוֹרכּו של הלילה שָוִוים בַּימים האלֶה. יום השִוְויון שֶחָל ב-21 בחודש מֵרְץ מסמן גם אֶת המַעבָר מהחורף לָאביב וּמִכּאן והלאָה יהיו הימים מוּארים וארוכים יותר עד יום השוויון השני. היום הזה חל ב-21 בחודש סֶפְּטֶמְבֵּר וּמִמנו והלאָה הימים מוּארים פחות.

צַיְירו בְּמֶרכַּז הדַף אֶת כדור האָרץ. חֲצוּ אותו לָאורֶך בְּקַו: יָמין וּשׂמֹאל, חושך ואור. הצד השׂמאלי מואר והשֶמש נִמצֵאת בְּדִיוק מולו. כדור האָרץ בְּחֵלק זה מתחיל להתעורר וְלִפְרוח, ניצנים ויֶרֶק מתחילים לְבַצבֵּץ, חיות החורף מִתעוררות וגם האנשים מתעוררים… בַּצד הימני, הֶחָשוך, צַיְירו אֶת היָרח ואֶת חֶצְיוֹ החשוך של כדור הארץ. בַּצד הזה האנשים, החיות וכל הטֶבע יְשֵנים.

* ניתן לשלוח דרך האתר רק
קבצי תמונה (JPG,PNG).
קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com