תמר שהם

11

בת

תום רם

11

בן

הדס בבלי

7

בת

תמה פרידמן

8

בת

שלי בכרך

8.5

בת

יהונתן קיי

11.5

בן

נעמה גורי

10

בת

יובל רבינוביץ

9

בן

צאלה שטייניץ

7.5

בת

נעם הופמן

7

בת

צייר לי ציור

אתם מוזמנים לצייר ציור על-פי הוראות המופיעות בגיליון החדש.
בגיליון הבא נפרסם מבחר מהציורים שלכם מלווים בהערות, בעצות וברעיונות. שאר הציורים יפורסמו כאן באתר.

טיפשות

ציורים שנשלחו עבור גיליון   

על פי התיאור הבא:

דַמְיְינו אֶת הָעיר חֶלְם ותָארו כל מינֵי מצָבים מוּזרים וטיפְּשִיים: אחד מֵאנשֵי הָעיר מדַבּר אֶל הקוֹרְקִינֵט החַשמלי שקנה וּמַפציר בו בְּמילים שיַתניע כבר ויַסכּים לִנסוע. איש אחֵר מַצמיד אֶת הטֵלפון שלו לָאוזן כמו כובע כּדֵי שלְעולם לא יאַבּד אותו ונִראֶה כמו מוּמְיָה. אישה שנִבהֶלת מֵהצל של עַצמה וּמנסה לנַקות אותו מֵהמִדרָכה. אפילו הכְּלָבים והחתוּלים עומדים מִשתָאים אֶל מול המַצבים המְגוּחכים האלֶה. אתם מוּזמנים להוסיף לַצִיוּר רַעֲיונות טיפְּשִיים שמִתרַחשים בָּעיר הזֹאת כְּיַד דִמְיונכם.

* ניתן לשלוח דרך האתר רק קבצי תמונה (JPG,PNG). קבצי PDF ניתן לשלוח למייל:

Einayim@Einayim.com

ציור או תצלום שלי
Max File Size 15MB
  • Instagram
  • Facebook

בית הדפוס 11

ת"ד 34096 ירושלים 9134002

טלפון 02-6515212 פקס 02-6521882

כתובת אימייל  einayim@einayim.com

עיניים הוצאה לאור בע"מ