קומיקס לילדים, כתב: תמיר ראונר, צייר: נעם נדב

מתוך גיליון 109 של ‘עיניים’ בנושא ‘כאב’