קומיקס לילדים מאת שמרית אלקנתי

מתוך גיליון 266 של ‘עיניים’ בנושא ‘כישלון’