קומיקס לילדים מאת שמרית אלקנתי

מתוך גיליון 266 של ‘עיניים’ בנושא ‘כישלון’

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה