קומיקס לילדים מאת נעה כ”ץ

מתוך גיליון 262 של ‘עיניים’ בנושא ‘שוויון’