קומיקס לילדים מאת בתיה קולטון

מתוך גיליון 108 של ‘עיניים’ בנושא ‘סיפורי קומיקס’