קומיקס לילדים מאת זאב אנגלמאייר

מתוך גיליון 267 של ‘עיניים’ בנושא ‘משל’