שיחה בהרבה עיניים

אם אתם מנויים על 'עיניים' ורוצים
להשתתף ב'שיחה בהרבה
עיניים', שלחו בקשה ותכנסו
לרשימת המתנה.

שיחה בהרבה עיניים

אם אתם מנויים על 'עיניים' ורוצים
להשתתף ב'שיחה בהרבה עיניים',
שלחו בקשה ותכנסו לרשימת המתנה.