שיחה בהרבה עיניים

אם אתם מנויים על 'עיניים' ורוצים
להשתתף ב'שיחה בהרבה
עיניים', שלחו בקשה ותכנסו
לרשימת המתנה.

שיחה בהרבה עיניים

אם אתם מנויים על 'עיניים' ורוצים
להשתתף ב'שיחה בהרבה עיניים',
שלחו בקשה ותכנסו לרשימת המתנה.

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה