הזמן מנוי וגיליונות קודמים  |  צפה בגיליונות קודמים
  על אודות 'עיניים'  |    Einayim in my eyes  |    About Einayim
מערכת 'עיניים'  |  צור קשר
דף הבית
 
BrainPop


 
אתם מוזמנים לשלוח לנו את התשובות שלכם לשאלות שמופיעות בגיליון 219בנושא ונציה.
שמי הפרטי
שם המשפחה שלי
אני
הגיל שלי
מספר הטלפון שלי
הכתובת שלי
היישוב שלי
האימייל שלי
   
הפתרונות שלי לשאלות
 
השאלות התשובות
1. מַהי בְּיֵינָאלֶה?
2. אֵיזה מהמַאכָלים הבאים הוא מאכל וֵנֶצְיָאני מָסורתי?
3. מה מְקורהּ של המילה ’גֵטוֹ’?
4. מַדוּע עברו אוֹמָנֵי הזְכוּכית מִוֵונֶצְיָה אֶל הָאי מוּרָאנוֹ?
5. מַהי צורָתן של האֲרוּבּות הוֵונֶצְיָאנִיוֹת?
6. מי כתב אֶת המחזֶה ’הַסוֹחֵר מִוֵונֶצְיָה’?
7. מה מְסַמלות שש שינֵי הבַּרזל שֶבּחזית הגוֹנְדוֹלָה?
8. אֵיזה סִגנון שָלט בָּאַסְכּוֹלָה האוֹמָנוּתית בְּוֵונֶצְיָה בִּתקוּפת הרֵנֵסַנְס?
9. מָהם הַיְסודות שעלֵיהם בְּנוּיָה וֵנֶצְיָה?
10. לְאֵיזו עיר קרא המשורר יְהוּדָה עַמִיחַי ’וֵנֶצְיָה שֶל אֱלֹהִים’?