הזמן מנוי וגיליונות קודמים  |  צפה בגיליונות קודמים | דף הבית
 על אודות 'עיניים'  |   About Einayim  |  מערכת 'עיניים'
 צור קשר
  23/02/2019 
 
הופיע גיליון 223
 בנושא אפסאֶפֶס חֲרוּזִים
כָּתְבָה: רוֹנִית קָנוֹ
אִייְרָה: דָנִיאֵלָה שוּחְמָן
כַּמָה חרוּזים יש לְאֶפֶס? אפס! אפס! נָאדָה!! גוּרְנִישְט! לֹא כְלוּם מְפוֹאר!
חתיכַת אֵלִיפְּסָה מְצ'וּקְמֶקֶת שֶאי אֶפשר לַעשׂות בה שוּמְדָבָר.
טוב, אַל תִקפּצו ותגידו לי שיֵש! (אני דובֶרת חרוּזית בְּרמת שְׂפַת אֵם)
אני יודעת שיֵש 'רֶפֶס', 'תֶפֶס' — אבָל מי מִשתמֵש בַּמילים האלֶה, לְמען השֵם?!
אישה אחת בָּרַכֶּבת אמרה לי ש'טֶקֶס' ו'גֶבֶס' זה גם כן מִתחרֵז,
אבָל חרוזים מְקוּלקָלים גורמים לי רק לְהִתרגֵז
אפס?! נוּ בֶּאמת. גם כן נושֵׂא לְגילָיון.
לָמה אפס?? לָמה?? לָמה לא שלושים? שישים וּשתַיִים? לָמה לא מילְיוֹן??
כן! מילְיון. מילה יפה ועשירה, לא כְּמו אפס מְאוּפָּס.
אפס? מה פִּתאום אפס? הפעם אני 'שָׂמָה פַּס'!
תִתלונְנו, תִתעַצבְּנו, תִפנו לָעורך שֶיִתערֵב!
לִפעמים, כְּשֶאֵין בְּרֵירה, אני פועלת לְפי צַו הלֵב.
אני לא כותבת על אפס. אני כותבת על מילְיון, והנושֵׂא סגוּר.
הִנֵה הטוּר:
תגידו שזה בִּיזָיון,
תַעשׂו לי סִימְפּוֹזְיוֹן,
תְאַחלו לי כִּילָיון,
תִשלחו בִּרְיוֹן, לִגְיוֹן,
תִשללו לי אֶת הרישָיוֹן,
תְפַטרו אותי —
אני אֶפנה לְנוֹטַרְיוֹן.
אפס??! מה אני, מוּקְיוֹן?
מה, אני אישה בְּלי צִבְיוֹן?
אתם חושבים שאין לי היגָיון?
אפס?! אני כותבת על מילְיון!!!
הֵבנתם אֶת הרַעֲיוֹן?
בַּפּעם הבאה תִבחרו מִספָּר נורמָלי
מִספּר עם חרוּזים, לא סתם אפס רַנְדוֹמָלִי.
תִבחרו עשׂרים, שלושים ושש, אפס נְקוּדה חמש, מאתַיִים...
ואָז אֶחזור לִהיות 'ילדה טובה יְרוּשלַיִם'.