מצרים

גליון מספר 164 בנושא – מצרים במה האמינו המצרים לפני כחמשת אלפים שנה, על מקומה של יציאת מצרים בקשר המיוחד שבין עם ישראל וביו אלוהיו, על הספרייה הגדולה באלכסנדרייה, על מנהגי הקבורה של המצרים בעת העתיקה, איך פענחו את כתב החרטומים, איך להכין פפירוס, ולכתוב ולצייר עליו, על קשרי המסחר והתרבות בין תושבי מצרים לתושבי כנען, […]

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה