פרטיות

גליון מספר 184 בנושא – פרטיות איך לשמור על הפרטיות בשימוש בטלפון החכם וברשת האיטרנט בכלל, על החרם דרבנו גרשום, איך לשמור על הפרטיות וגם על קרבה לאחרים, מה קרה לפרטיות בספרות, בקולנוע, בטלוויזיה ובעולם האמיתי, על הזכות לפרטיות, על היומנים של הסופרת והמשוררת לאה גולדברג, מהי הפרטה, על סודות וחברים, על ציפורים שזקוקות לחוסר פרטיות […]