ציות

גליון מספר 187 בנושא – ציות על אדם וחוה שלא צייתו ואכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע’, על הניסיון שניסה אלוהים את אברהם בעקדת יצחק, מתי על הורה לדרוש מילד לציית, על אי־ציות, מדוע ומתי ציות חשוב וחיוני, על משמעת עצמית, מהו משטר דיקטטורי ומהו משטר טוטליטרי, על מחאה של אדם אחד נגד השלטון הנאצי בגרמניה, […]

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה