שכנות

גליון מספר 196 בנושא – שכנות על שכנות טובה ושכנות רעה; על יוזמות לכינון יחסים טובים בין שכנים; על ספרייה קהילתית-חופשית; על בית ספר שלומדים בו יהודים וערבים יחד בעברית ובערבית; על שתי שיטות כלכליות של מדינות ועל ‘המלחמה הקרה’; על ‘סימביוזה’ – חיי שיתוף בין יצורים בטבע; על הסיפור ‘דירה להשכיר’; על החשיבות של היכרות […]