הפתעה

גליון מספר 204 בנושא – הפתעה משהו בַיופי של הספורט התחרותי נובע מן ההפתעה, איך משרתת ההפתעה את הטורפים וגם את המתגוֹנְנים מִטריפה, עקרונות שקָרִיקָטוּרִיסְטִים משתמשים בהם כדי להפתיע וּלהצחיק, על תגליות מדעיות שהתגלו במפתיע, על מְקום ההפתעה בַהומור, על אומנות מפתיעה, על הפתעה חיובית והפתעה שלילית, על שיר מאת נורית זרחי, שׂיחה עם ילדים בנושׂא […]