אורחים

ביקור המלאכים אצל אברהם ושרה • נדידת ציפורים • אורחים לא רצויים • צָ’קָי, מפגש תה ביפן • חיידקים המתארחים בגופנו • ביקור שלושת המאגים • על השיר ‘אורחים לקיץ‘ מאת נעמי שמר • סיפורים • קומיקס • משׂימות חשיבה ויצירה • חידות • שיחה עם ילדים בנושׂא ‘אורחים‘ • הכול בנושׂא ‘אורחים’

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה שתרצו לקבל * חובה
טלפון שלכם * חובה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה שתרצו לקבל * חובה
טלפון שלכם * חובה