עני ועשיר

גליון מספר 95 בנושא – עני ועשיר האם לילד עני מגיע פחות מלילד עשיר? מי נחשב אדם עני ומי נחשב עשיר? על המצוות ביהדות המחייבות לתת לעניים, האם עושר מבטיח אושר? על שבט המסאי במזרח אפריקה, שבו אדם נחשב עני או עשיר לפי מדדים מפתיעים, על השפעת ההשכלה על העוני, על תפקיד המדינה במאבק בעוני, […]

הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה
הצטרפו כמנויים דרך פייפאל:
כתבו לנו את שמות 2 גיל' המתנה